Κοσκινά Δέσποινα: κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία Κ12 στο 1ο Ε1 2020