ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Ε3 2017